Powered by Smartsupp

Princip a výhody vaporizace

Vaporizace patří mezi nejbezpečnější a nejzdravější způsoby, jak získat aktivní složky z nejrůznějších bylinných směsí.

💨 Jedná se o proces, při kterém dochází k uvolňování aromatických látek z bylin, koření či esenciálních olejů, ovšem bez jejich nadměrného zahřívání. Nedochází k hoření látky, ani ke vzniku kouře. Bylinky jsou zahřívány jen mírným a postupným způsobem. Vzniklá pára je zcela čistá a neobsahuje žádné vedlejší produkty spalování, jako je např. dehet, oxid uhelnatý či jiné škodlivé a karcinogenní látky, dráždící hrdlo a plíce. Je prokázáno, že úroveň toxických látek je při vaporizaci až 450 krát nižší, než v cigaretovém kouři. Většinou se jedná o stopové množství. Výsledkem vaporizace je tedy pouze příjemná vůně a lepší chuť.

🔝 Naopak účinnost inhalovaného rostlinného materiálu je v případě vaporizace 3 – 4 krát vyšší, než v případě kouření. Studie prokazují, že při vaporizaci se z rostliny uvolňuje až 95 % účinných látek, zatímco u běžného kouření je to pouze přibližně 30 % (většina účinných látek je totiž při běžném spalování zničena). Vaporizace je navíc příjemná i nekuřákům. Jedná se o inhalaci vzniklé páry, nikoliv o klasické kouření. Inhalování pomocí vaporizace je tedy zdravější alternativou, která umožňuje využívat výhod bylin k léčebným účelům.

🌡Při vaporizaci je možné zahřívat byliny na různě vysokou teplotu, čímž lze regulovat uvolňování aroma přesným a řízeným způsobem. Obvykle se používá teplota v rozmězí od 130 °C do 230 °C (v závislosti na zvoleném přístroji).

 

✅ Shrnutí výhod vaporizace:

- neuvolňují se při ní žádné škodlivé a jedovaté látky, jako je tomu v případě kouření,

- účinné látky jsou koncentrované a uvolňují se v čisté formě,

- nevzniká při ní žádný zápach, který by obtěžoval okolí,

- vaporizace je vhodným způsobem, jak přestat kouřit. Inhalací tabáku je vstřebáván nikotin, ovšem bez nebezpečí vdechování oxidu uhelnatého, dehtu a dalších škodlivých látek.

Kvalitní vaporizéry koupíte u nás > vaporizéry.


Doporučené produkty24