Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu kvalitnivaporizer.cz

 provozovaného společností FIREHAND, s.r.o. IČ: 028 20 846,  Adresa: Vrchlického 439/29, 150 00 Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 224065.

 

 I. Obecná ustanovení

 

1. Obchodní podmínky platí pro objednání zboží nabízeného na webu www.kvalitnivaporizer.cz

2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy mezi provozovatelem eshopu (dále jen „prodávající“) firmou FIREHAND, s.r.o. a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“)

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a upravovat. Tímto ustanovením není dotčena účinnost předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet

 

1. Na základě registrace kupujícího na webových stránkách www.kvalitnivaporizer.cz, může ten vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní může kupující provádět své objednávky zboží.

2. Objednávky zboží může kupující provádět i bez registrace a přístupu do uživatelského rozhraní.

3. V obou případech má kupující povinnost správně vyplnit fakturační údaje a údaje o místě dodání zboží.

4. Uživatelský účet je chráněn uživatelským jménem a heslem.

5. Pokud kupující poruší své smluvní povinnosti, či jiným způsobem poškodí prodávajícího, má prodávající právo uživatelský účet zrušit.

6. Uživatelský účet i webové stránky nemusí být kupujícímu nepřetržitě k dispozici. Provozovatel si vyhrazuje právo webové rozhraní odstavit na dobu nezbytně nutnou, a to zejména v případech nutné údržby.

 

 III. Uzavření kupní smlouvy

 

1. Webové rozhraní obchodu www.kvalitnivaporizer.cz obsahuje seznam nabízeného zboží k prodeji, včetně cen za jednotlivé zboží. Všechny ceny jsou včetně DPH.

2. Pro objednání zboží musí kupující vyplnit objednávkový formulář. Na objednávkový formulář se dostane výběrem zboží, prokliknutím do košíku a kliknutím na tlačítko „Přejí k objednávce“.

3. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku zákazníkovy akceptace obchodních podmínek a následném potvrzení přijetí objednávky od prodávajícího, které prodávající doručí na e-mail kupujícího. Akceptaci obchodních podmínek provede zákazník zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři.

4. Prodávající má v případě nejasností právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně, či telefonicky.

5. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který řádně nevyplnil objednávkový formulář.

6. Prodávají má právo odmítnou objednáku od kupujícího, má-li důvodné pozdezření, že kupující má v úmyslu nakládat ze zbožím v rozporu se zákony České republiky nebo zjistí-li, že osoba je mladší 18 let.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit do dvou dnů od kupní smlouvy a to zejména pokud zjistí, že není schopen plně uspokojit objednávku od kupujícího, případně že zjistí, že kupující je osoba, která dříve porušila kupní smlouvu, nebo nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci a bránící uspokojení objednávky.

8. Jestliže prodávající odstupuje od smlouvy je povinen to kupujícímu neprodleně oznámit buď e-mailem nebo telefonicky a do 7 dnů kupujícímu vrátit peníze za objednávku, jestliže již kupující provedl platbu.

9. Kupující nabývá vlastnických práv ke zboží až v momentě zaplacení celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 IV. Rozpor s kupní smlouvou

 

1. V případě, že věc je při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

V. Cena a způsob platby

 

1. Cena za zboží je zákazníkovi dopředu známa. Na webovém rozhraní www.kvalitnivaporizer.cz  je u každého produktu uvedena jeho cena. Výsledná cena objednávky je součet cen produktů, které si kupující vybral a poplatků za způsob platby a způsob doručení. Všechny poplatky jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a vstupují do konečné ceny. Všechny ceny jsou včetně DPH.

2. Zákazník má v objednávkovém formuláři možnost zvolit způsob platby a způsob doručení. Pokud má způsob platby, či způsob doručení vliv na výslednou cenu, je výše poplatku v objednávkovém formuláři uvedena a poplatek vstupuje do konečné ceny.

3. Platbu může kupující uhradit v hotovosti na dobírku při převzetí zboží. Dále má kupující možnost platit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platební kartou.
 

 VI. Dodací podmínky, termíny

 

 1. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky. Standardní doba expedice zboží skladem činí 24-96 hodin.

 2. Zaslání zboží do zahraničí, je možné po předchozí domluvě přes e-mail, nebo po telefonu (vyjma Slovenka kam prodávající běžně zasílá). Pokud tak zákazník neučiní a objednává zboží do zahraničí rovnou bez předchozí domluvy, prodávající si vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí, případně objednávku odmítnout. O navýšení ceny, bude zákazník informován emailem.

 

 VII. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

 

1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů nad rámec zákona (§ 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a to do 20 dnů od převzetí zboží. Zákonná lhůta je 14 dnů. Pokud chce zákazník využít prodloužené lhůty 20 dnů na odstoupení od smlouvy, musí zboží poslat zpět v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, které bylo ke zboží přibaleno.

2. Odstupení od smlouvy může kupující zaslat na e-mail, či v dopise spolu s vráceným zbožím. Není třeba speciální formy odstoupení od smlouvy. Jen je nutné napsat identifikační údaje, ze které prodávající pozná o jakou objednávku se jedná, např. faktura, číslo objednávky, jméno a příjmení, e-mailová adresa, druh zboží apod.

3. V balíku se zbožím je každému kupujícímu poslán také samolepící štítek od české pošty s názvem "odpovědní zásilka". Při použití štítku neplatí kupující poštovné. Při využití lhůty na odstoupení od smlouvy je kupující povinen využít pro odeslání zásilky zpět prodávajícímu tento štítek. Pokud kupující štítek nepoužije a náklady na poštovné bude hradit sám, není prodávající povinen mu toto poštovné uhradit.

4. Kupující má právo zboží vyzkoušet, použít. Dle § 1833 občanského zákoníku a čl. 14 odst. 2 směrnice o právech spotřebitelů odpovídá spotřebitel při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5. Nakládá-li kupující se zbožím před odstoupením od smlouvy jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tzn. jsou-li na zboží viditelné známky opakovaného použití, je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu vynaložené náklady na uvedení zboží do prodejního stavu. Je-li vrácené zboží či jeho součásti poškozené nebo chybí (např. škrábance, zničené sítka, chybějící příslušenství), zpoplatní prodávající adekvátně tyto vady na vráceném zboží.

6. Pokud kupující použil zboží a odstupuje od smlouvy, je povinen zboží řádně a důkladně vyčistit. Není-li zboží vyčištěné, zpoplatní jeho vyčištění prodávající částkou 300 Kč.

7. Zboží musí být prodávajícímu vrácené na adresu skladu a reklamačního oddělení - FIREHAND s.r.o., Šenovská 5, Šenov u Nového Jičína, 74242.

 

VIII. Záruka na zboží a reklamační řád

 

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku v zákonné výši. Některé produkty mají od výrobce záruku prodlouženou. V takovém případě jsou podmínky prodloužené záruky uvedeny v popisu zboží nebo v manuálu daného produktu, případně na webu výrobce.

 

Postup reklamace ze strany zákazníka

1.    Objeví-li se na vašem zboží závada, pošlete nám ho na reklamaci. V balíku se zbožím posíláme vždy „odpovědní nálepku od České pošty“. Tu stačí nalepit na balík a donést na poštu. Jestli už nálepku nemáte, adresa reklamačního oddělení pro zaslání reklamovaného zboží je FIREHAND s.r.o., Šenovská 5, Šenov u Nového Jičína, 74242. Zásilku v takovém případě pošlete jako balík bez dobírky.

2.    Před odesláním balíku nás můžete kontaktovat na e-mailu info@kvalitnivaporizer.cz nebo telefonu +420 702 598 907, ale není to nutné.

3.    Do balíku přiložte dopis, kde popíšete závadu. Pokud nebude popis závady přiložený, nevíme, že jedná o reklamaci a reklamační proces se zbytečně zdrží.

4.    Do dopisu také napište vámi preferované řešení reklamace v případě, kdy nepůjde závadu opravit. Jestli chcete výměnu za zboží stejného druhu, výměnu za jiné zboží, nebo vrácení peněz.

5.    Do balíku v ideálním případě přiložte také fakturu. Pokud už ji nemáte, nic se neděje. V tom případě ale do dopisu napište něco podle čeho dokážeme identifikovat vaši objednávku – číslo objednávky, vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa. Pokud nedokážeme objednávku identifikovat, proces reklamace se zbytečně zdrží.

6.    Zboží odeslané k reklamaci musí být řádně a důkladně vyčištěné. Bude-li vaporizér silně znečištěný, můžeme reklamaci odmítnout. Mixér byste také neposlali na nereklamaci neumytý se zbytky jídla. Pánev byste taky určitě neposlali na reklamaci spolu s přepáleným olejem.

 

Postup reklamace ze strany prodávajícího

1.    Jakmile nám reklamované zboží přijde, informujeme vás o přijetí a zahájení reklamačního procesu.

2.    Přečteme si dopis o závadě, identifikujeme objednávku a prohlédneme a vyzkoušíme reklamované zboží.

3.    Není-li popis závady přiložený, kontaktujeme vás.

4.    Nejsou-li přiložené ani kontaktní údaje (e-mail, telefon), čekáme, až se nám ozvete.

5.    Pokud známe popis závady a máme identifikační údaje objednávky, do tří pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží (zahájení reklamačního procesu) vás informujeme o tom, jestli reklamaci uznáváme nebo neuznáváme a o dalším postupu.

6.    Uznáme-li reklamaci, primárně se vždy snažíme zboží rychle opravit tak, aby fungovalo jako před závadou. Není-li oprava v krátkém čase možná, zašleme vám nové zboží nebo peníze, dle vaší volby.

7.    Nové zboží odešleme ihned, pokud ho máme skladem. Pokud skladem není, informujeme vás o tom, kdy ho naskladníme a odešleme.

8.    Pokud preferujete vrácení peněz, odešleme je nejpozději do sedmi dnů. Snažíme se je odeslat co nejdříve, ale musí to projít přes účetní oddělení, proto máme rezervu sedmi dnů.

9.    Neuznáme-li reklamaci, napíšeme vám argumenty, proč jsme reklamaci nemohli uznat. Reklamaci nemůžeme uznat například potom co zjistíme, že závada vznikla chybou uživatele – např. mechanické poškození pádem, „utopení ve vodě“, nečištěním vaporizéru (když je vaporizér očividně velmi znečištěný s nánosy zbytků bylinek atd.) apod.

10.    I v případě neuznané reklamace se snažíme navrhnout přijatelné řešení pro spokojenost zákazníka. Oprava za zvýhodněnou cenu, sleva na nový vaporizér apod.

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů : jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odesláním objednávky Kupující souhlasí se zasíláním newslettru. Pokud kupující nesouhlasí, zašle svůj nesouhlas emailem na info@kvalitnivaporizer.cz, případně se může odhlásit přímo z zaslaného newslettru kliknutím na odkaz.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Při nákupu jakéhokoliv zboží z tohoto e-shopu, krom bylinných směsí, musí zákazník v objednávkovém formuláři potvrdit, že je starší 18 let, a že se nechystá použít zboží způsobem porušujícím zákony České republiky.

 

 V Praze dne 8.2.2017


Právě jste vložili do košíku